CAMERA HÀNH TRÌNH CÓ GPS

Camera hành trình có GPS giúp ghi lại đầy đủ, chi tiết thông tin về hành trình đường đi, hiển thị tốc độ di chuyển trên màn hình. Đây là một trong những tính năng quan trọng cần thiết cho camera hành trình ô tô.

Camera Hành Trình Vietmap X9S

2,890,000 2,590,000
- 10%

Camera Hành Trình Thông Minh Android TL4GB

4,250,000 4,050,000
- 5%

Camera Hành Trình Ô Tô TL4GA Android GPS

3,850,000 3,650,000
- 5%

Camera Hành Trình Ô Tô Webvision S8

2,850,000 2,750,000
- 4%

Camera Hành Trình Ô Tô Webvision N93

4,990,000 4,490,000
- 10%

Camera Hành Trình Vietmap A50

4,390,000 3,910,000
- 11%

Camera Hành Trình Vietmap D19

4,590,000 4,290,000
- 7%

Camera Hành Trình Vietmap G79

4,690,000 4,590,000
- 2%

Camera Hành Trình Vietmap K9 Pro

3,290,000 3,190,000
- 3%

Camera Hành Trình Ô Tô Vietmap X9

2,690,000 2,590,000
- 4%